Peace People

Нагоре Ганди Туту М. Л. Кинг Peace People Рабин Р. Менчу Тереза

 

Живот
Цитати
Предпоставки
Материали
Хипер-връзки


 

Образци

Три деца умират при инцидент в Белфаст през 1976. Чашата е пълна, на насилието трябва да се сложи край, твърде дълго Ирландия страда през гражданската война, това смятат много хора. Бети Уилямс и Марийд Кориган действат. Те се осмеляват да направят първата стъпка към помирението в обърканата ситуация на "Troubles". От тяхната спонтанна реакция се ражда едно голямо движение за мир. Те са отличени с Нобеловата награда за мир.

 

Живот и дело: Преди август 1976 и двете носителки на Нобеловата награда за мир, са "нормални" работещи жени в Белфаст. Оттогава те работят за мира в целия свят.

Цитати и речи: Едно писмо и подробни интервюта дават възможност, освен цитатите и речите, за интересен поглед върху двете носителки на Нобеловата награда за мир.

Предпоставки: "Troubles" в Северна Ирландия образуват предпоставките за делото на двете жени. В този раздел ще намерите текстове и хронологии за историята на Северна Ирландия.

Материали: Освен речта при връчването на Нобеловата награда за мир, в този раздел ще намерите например и апела към Обединените Нации, който е подписан от двете жени.

Хипер-връзки: За да се улесни търсенето Ви, на тази страница са описани подбрани информационни източници в Интернет за Бети Уилямс и Марийд Кориган.

Цитат

Бети Уилямс и Марийд Кориган ни показаха, какво могат да направят  обикновените хора, за да се защити мира.
[Egil Aarvik в своята реч при връчването на Нобеловата награда за мир 1976]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.