Образци

Нагоре Човешки права Образци Демокрация Партии Европа Обединени Нации Глобализация Уст. развитие П.образование Мирна педагогика Методи

 

Въведение
Речник
Преглед
Съдържание
Хипер-връзки


 

Образци

Всички ние се ориентираме по образци. Всеки от нас по различни. В този тематичен комплекс се представят личности, които са реализирали нещо необичайно. Изборът разбира се, не е определящ, но той не е и случаен. Това е видно преди всичко от факта, че почти всички от тези "наши образци" са получили най-голямото признание от човечеството - Нобеловата награда за мир. Всички те се се борили, изпадали са в опасности, преодолявали са колебания, за да се противопоставят на несправедливостта. Всички те са направили света малко по-хубав.

Този тематичен комплекс е между тематичните комплекси Човешки права и Демокрация тъй като тези личности са се застъпвали за отстояването на човешките права и по този начин за демокрацията. Обратното също е валидно: Те са прокламирали за една  жива демокрация и по този начин за човешките права. Човешките права и демокрацията са неразривно свързани и нямат смисъл без хората, които ги изпълват с живот.

"Без въодушевление не се е случило нищо голямо и добро на земята ... От тези, които са се считали за мечтатели, човечеството е наследило най-нужните заслуги. Въпреки всички хули, въпреки, че са били преследвани и презирани, те са се налагали, и дори и да не са достигали целта си, те са вървели напред и са постигали още."
[J. G. Herder]

Указания за ползване се намират понататък долу на тази страница, пояснения към постройката и концепциятя на тематичния комплекс Образци ще намерите във Въведение.

[Начало на страница]

Указания за ползване

Преди да преминете към ползването на учебните материали, Ви предлагаме някои съвети относно тяхното ползване:

Преглед Навигация Бърз обзор

Възможен е бърз преглед, когато посетите страницата "съдържание" (с детайлиран указател на всички елементи на тематичен комплекс Образци) и/или страницата "преглед" (с графика). Страниците се отварят в нов прозорец. Когато затворите прозореца, отново се намирате на тази стартова страница.

Хоризонталните лайстни с хипер-връзки в горната част на всяка страница Ви водят към страниците, които се намират на същото ниво, на което е страницата, на която сте в момента.
Вертикалната лайстна с хипер-връзки, която се намира горе в ляво на всяка страница, Ви води към страниците под нея, или например към документите и схемите към страницата, на която се намирате в момента.

Ако искате да направите бърз обзор за ориентация през тематичния комплекс Образци, щракнете върху сините кутийки в края на страницата. Кутийките Ви водят през целия тематичен комплекс.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.