Мирна педагогика

 

Курс 1
Връзки
Съдържание
Преглед


 

Мирна педагогика


Мирът е висшата цел на действията ни - въпреки това насилието и войната са навсякъде. Мирното поведение без съмнение спада към най-важните цели на възпитанието - и е възможно то да бъде преподавано и възпиремано. Тази теза образува основата и централната предпоставка за мирното възпитание. Целите могат да бъдат обобщени по следния начин:

с подкрепата на:

"Мирното възпитание трябва да допринася за промяната на света. Личната склонност към насилие трябва да бъде отстранена, структурите на насилие в междучовешките взаимоотношения, във вскички обществени области и в целия свят трябва да бъдат разкрити и унищожени."
[от: Сузане Лин, Заглавиеирно възпитание"; в: Образователен речник, изд. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1999, 68-70]

Настоящият тематичен комплекс от D@dalos се занимава с теоретичната основа на мирната педагогика, към което спада и заниманието с научната страна, с изследването на мира и конфликта. От тук се изхожда и до практическите страни на мирното възпитание. Накрая многообразните ресурси в рамките на D@dalos към тази тема биват обобщени. Така например обстойните материали по темите Човешки права и Права на детето, както и портретите на важни личности (Мартин Лутер, Махатма Ганди и др.) в рамките на  Тематичен комплекс Образци също обогатяват източника на информация и допълват материалите по темата Мирно възпитание.

Радостни сме, че за разработването на Online-материалите по тази трудна тема успяхме да спечелим опитни партньори. Нашата благодарност за ползотворната работа се отнася най-вече към водещите в тази сфера експерти от Института за мирна педагогика в Тюбинген. Ето какво казват те относно склонността към насилие:

"Като централна цел и същност на мирното възпитание може да се възприема 'склонността към насилие'. Мирното възпитание трябва да допринесе за това да се подхожда конструктивно в конфликтни ситуации, да се избягва ескалацията, т.е. да се постига помирението между двете конфликтни страни и това да се осъществява на личностно, обществено и международно ниво."
[Günther Gugel / Uli Jäger, Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V.]

Както обикновено с помоща на писмен указател на съдържанието или графичен преглед може да придобиете впечатление от материалите по темата Мирна педагогика. Пожелаваме Ви спорна и приятна работа с този тематичен комплекс!

"There is no way to peace. Peace is the way." – Mahatma Gandhi... към курс 1: Въведение и преглед: Какво представлява мирното възпитание?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.