Съдържание

Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 


 

Мирна педагогика

Тематичен комплекс Мирна педагогика: Съдържание

Стартова страница Мирна педагогика

> Графичен преглед на тематичен комплекс Мирна педагогика

> Линкове към темата Мирна педагогика

Курс 1: Какво представлява мирната педагогика?

> UNESCO-доклад относно образованието през 21 век

Курс 2: Какво означава мирът?

> Предложения за работа с понятието "Война"

>> Приносът на етологията
>> Изследване на причините на войната (Агресия, Дилема на сигурността)

> Предложения за работа с понятието "Мир"

>> Мирни стратегии (Международно право, Интернационална организация, Agenda за мир)
>> Бележки към понятието "Мир"
>> Генезис на понятието за мира
>> Изследване на мира
>> Цивилизаторен хексагон

> Предложения за работа с понятието "Насилие"

>> Типология на насилието според Johan Galtung
>> Забраната на насилието в хартата на ОН

> Предложения за работа с понятието "Конфликт"

>> Цивилизиране на конфликта

Курс 3: Защо е нужна мирна педагогика?

> Принципи на мирното възпитание

>> Основи на мирното възпитание

> Изходна точка на мирното възпитание

>> Фокус-тема: Експериментите - Milgram

> Основи на мирното възпитание

> Съседни дисциплини: Третият свят, човешки права, околна среда

>> Нови предизвикателства на мирната педагогика
>> Конфликтът Север-Юг

> Граници на мирното възпитание

Курс 4: Какво правят мирните педагози?

> Какво представляват конфликтите?

>> Ескалираща динамика на конфликтите
>> Айсберг-моделът на динамиката на конфликта

> Анализ на конфликта като помощно средство

>> 10 метода на анализ на конфликта

> Конструктивно решаване на конфликта

>> Предпоставки за конструктивното решаване на конфликта
>> 10 правила за коструктивни решения
>> Медиация на конфликтите
>> Комуникацията като ключ за решаване на конфликтите

> Пример: Конструктивно решаване на конфликт в училище

>> Работа със снимки
>> Разработване на сценарий
>> Правила за ежедневните конфликти
>> Правила на комуникация
>> Peer - медиация в училище

Курс 5: Мирна педагогика и Fair Play

> Fair Play - Принципи на Fair Play-възпитанието

>> Честността има ли шанс?
>> 11 правила за Fair Play-мач
>> Не е честно! Девет стъпки по пътя към кървавата разправа
>> Честни топки - Честността започва при избора на съоръженията

> Спорт и превенция на насилието

>> Междукултурно пренасяне на конфликта: Медиация във футбола
>> Олимпийски мир

> Примери от практиката

>> Уличен футбол за мир
>> Среднощни игри: Баскетбол за преодоляване на конфликти
>> "Twic Olympics" - Олимпийски игри във военни райони

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.