Връзки

Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 


 

Мирна педагогика

Подбрани връзки към темата Мирна педагогика

Институт за мирна педагогика Тюбинген e.V.: http://www.friedenspaedagogik.de/ 

Институтът в Тюбинген, който участва в създаването на този тематичен комплекс в рамките на D@dalos, разполага с разнообразни материали към темата Мирна педагогика в интернет. Две особено подходящи изходни точки при работа в интернет са страниците "Теми" и "Конкретно по урока":  

 
bullet

Стартирайки от страницата Теми ще намерите основни информации по практически всички аспекти на мирното възпитание. Ключови понятия сред тях са: мирното движение, насилието спрямо деца, глобално учене, войната в Ирак, инструменти на войната и насилието и естествено централната тема за конструктивното решаване на конфликти, която е един от акцентите в работата на института.
http://www.friedenspaedagogik.de/themen/themen.htm
 

bullet

Стартирайки от страницата "Конкретно по урока" ще попаднете на редица примерни уроци, някои от които по следните теми: разбиране на войната, възпитаване в гражданска доблест, измеренията на войната в залива, детският труд, човешки права, развитие на народите ...
http://www.friedenspaedagogik.de/service/unter/unterich.htm

Като цяло интернет-материалите на IFT са богат източник на теоретични информации и практическа помощ в областта на мирната педагогика и мирното възпитание.

[Начало на страница]

Internet-Portal Peace Education Net: http://www.peace-education.net

Този портал е много подходящ при търсенето на информация в интернет. Той обхваща три сфери:

bullet

Projects: В този раздел са представени проекти от целия свят.
 

bullet

Topics: До момента тук на разположение са обширни информации относно теоретичните основи на мирното възпитание (peace education concepts), както и текстове към темата "Конфликтът и конструктивното му решаване".
 

bullet

Service: Тази част е разделена на две категории: "Литература" и "линкове", като в категорията "Литерятура" може да намерите и линкове към важни документи на ОН. Списъкът с линкове обхваща многобройни допълнителни сайтове към темата Мирна педагогика.

[Начало на страница]

Ако посочените линкове не са достатъчни, допълнителна информация се съдържа на следните Websites:

bullet

Norberts Bookmarks for a better world:
http://www.betterworldlinks.org/book30l.htm
 

bullet

UNESCO: Declaration on a Culture of Peace:
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.htm
 

bullet

United Nations Cyberschoolbus: Peace Education:
http://www0.un.org/cyberschoolbus/peace/index.asp
 

bullet

UN Documents & Links:
http://www0.un.org/cyberschoolbus/peace/frame4.htm

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.