Въведение
Нагоре Курс 1 Въведение Връзки Съдържание Преглед

 


 

Глобализация

Въведения към урок за глобализацията

Вариант 1: Анкета

Особено полезно въведение в темата би могло да бъде провеждането на анкета, по възможност извън училище и с възможно повече участници. Могат например да се сформират екипи, които да проведат анкетата на място сред различни групи (мъже - жени; собственици на магазини - административни чиновници и др.). Въпросите с дадени отговори за избор се обобщават по количествен признак, а отговорите на останалите въпроси се анализират по съдържание, като накрая резултатите се представят нагледно.

Вариант 2: Дискусия

Като се приеме, че по темата "Глобализация" са налице някои предварителни знания, придобити от медиите, една свободна дискусия също е добра възможност за въвеждане в темата. Изходна база би могла да бъде следната графика. Дискусията привлича вниманието върху разнообразието от теми, които по някакъв начин са свързани с "глобализацията" (справедливост, околна среда, човешки права, политика и икономика). Всеки от въпросите или твърденията в правоъгълниците може да се използва като начало на дискусията.

Вариант 3: Актуална статия от пресата или информация от Интернет

Всеки ден във вестниците, списанията и в Интернет се натъкваме на новини, които биха могли да послужат като въведение в урока за глобализацията. Независимо какъв акцент искаме да поставим и каква дидактическа гледна точка сме избрали. Следното кратко съобщение например подчертава икономическото измерение на глобализацията:

Levi Strauss съкращава 3300 работни места в САЩ

САН ФРАНЦИСКО (AFP, 09.04.2002). Производителят на джинсови облекла Levi Strauss е в криза.

Американската фирма на традиционно джинсово облеко планира да съкрати 3300 работни места, което е 20 процента от персонала й в САЩ, съобщиха от Levi в Сан Франциско. Освен това до края на годината ще бъдат закрити шест от осемте й фабрики в САЩ, а продукцията ще се пренасочи към чужбина, където разходите за заплати са по-ниски. По този начин Levi Strauss привеждат в изпълнение план, според който предприятието в САЩ ще изнесе производството си извън страната и ще се концентрира върху развитието на маркетинга . Преструктурирането се налагало, за да може Levi Strauss да остане конкурентноспособен. Двете фабрики в САЩ ще продължат да работят, за да се реагира при евентуално повишено търсене в бъдеще. Levi Strauss е най-старият производител на дънкови облекла в света. Фирмата е основана в Ню Йорк през 1853 година от емигранта от немската провинция Бавария Леви Щраус, заедно с неговите братя.

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.