Курс 3
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 


 

Глобализация

Курс 3: Причини за глобализацията

Комплексните явления могат да бъдат обяснени само чрез комплексно разглеждане на причините, които ги пораждат. Това е несъмнено, но всичко останало в дебата относно глобализацията е спорно. В зависимост от различното разбиране за глобализацията се разглеждат и различни причини и движещи сили. Таблицата представя най-често посочваните причини, без да има претенции за изчерпателност.

Без съмнение технологичните иновации, най-вече в информационната и комуникационната сфери, са играели и играят важна роля. В много отношения Интернет представлява нагледния образ на глобализацията. Глобализирането на финансовите пазари, прехвърлянето на невероятни парични суми буквално за секунди из целия свят въобще не би било възможно без съвременните технологии, също организирането на транснационално интегрираното производство, както и много други.

Огромният ръст на търговията, което друг централен елемент на икономическата глобализация, не на последно място произтича от силно намалелите разходи за транспорт и възможността стоките да бъдат транспортирани по-бързо. Това се отнася особено за сферата на услугите: продукти като софтуер или база данни могат за секунди да бъдат изпратени от единия край на света до другия.

Краят на студената война също често се посочва като причина. По време на конфликта Изток-Запад светът беше разделен на два лагера, които поддържаха малко връзки помежду си, докато "желязната завеса" не падна в годините след 1989/90. Страните от бившия "източен блок" се отвориха към световните пазари. Все повече държави признават демокрацията и пазарното стопанство като основополагащи принципи на организация.

Решаваща роля - преди всичко на ниво съзнание - изиграха глобалните проблеми. Тяхното решаване изисква интернационализиране на политиката и възпитават глобално съзнание. Организации като Грийнпийс или Амнести Интернешънъл, които се посвещават на такива глобални теми като опазването на околната среда или правата на човека, са "глобални действащи лица" (Global Players). Това е признак за пораждането на световно общество.
 

Именно критиците на глобализацията като мрежата ATTAC все по-често обръщат внимание, че не става дума за неизбежен процес, а че глобализацията в много голяма степен представлява следствие от дерегулиращата политика под ръководството на САЩ след Втората световна война (виж допълнителната страница на "ATTAC"). Без либерализирането на световната търговия в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (GATT) и съответно на Световната търговска организация (WТО) това развитие би било немислимо.
 

Интересни информации на тази тема ще намерите в Интернет-материалите за "организациите от Бретон Уудс":

bullet

Световна търговска организация: www.wto.org

bullet

Международен валутен фонд: www.imf.org

bullet

Световна банка: www.worldbank.org

[Допълнителни линкове ще намерите в списък на връзки към тематичен комплекс Глобализация]
 

... към курс 4: Последици от глобализацията

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.