Глобализация

 

Курс 1
Въведение
Връзки
Съдържание
Преглед


 

ГлобализацияГлобализацията е спорна тема, но значението на тази тематика е безспроно, и то не само за политическото образование. В дебата за глобализацията се засягат в тяхната същност основполагащи въпроси на политиката - за демокрацията, за легитимността или за отношението спрямо икономиката.

Въпросът за ролята на обществената комуникация, който придобива все по-голямо значение за политическото образование, може да бъде развит на основата на тази тематика. Като все още ново, но вече широко разпространено понятие глобализацията се използва в смисъла на различни интереси. По-доброто познаване на дискусията за глобализацията ще помогне не само за по-доброто разбиране на тези процеси. В крайна сметка при разглеждането на темата за глобализацията става дума за дебата по основните въпроси на бъдещето, към които трябва да е ориентирана политиката, както и образованието.

Тематичният комплекс "Глобализация" в рамките на D@dalos представя различни опити за дефиниране на понятието (Курс 1), подчертава многостранните измерения на процесите, които могат да се обединят под понятието глобализация (Курс 2), изследва причините (Курс 3) и последиците (Курс 4), а накрая се спира и на зараждащите се решенията на проблемите, откроили се в дебата (Курс 5).

За по-лесна ориентация и избор на тема имате на разположение графичен преглед на тематичния комплекс, както и писмен показалец на съдържанието с преки връзки към отделните страници и раздели. Освен това ще намерите и раздел с идеи за въведение в уроците по глобализация (Въведение).

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.