Съдържание
Нагоре Курс 1 Въведение Връзки Съдържание Преглед

 


 

Глобализация

Тематичен комплекс "Глобализация": показалец на съдържанието

Начална страница Глобализация

Графичен преглед на тематичен комплекс "Глобализация"

Въведения към урок за глобализацията

Връзки към темата "Глобализация"

Курс 1: Какво е глобализация?

Курс 2: Измерения на глобализацията

> Регионализиране вместо глобализация?
> Триадизация вместо глобализация?

Курс 3: Причини за глобализацията

Курс 4: Последици от глобализацията

> ATTAC - движението на противниците на глобализацията

Курс 5: Опити за решения - глобалното управление (Global Governance)

> Световни конференции
> Agenda 21

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.