Връзки
Нагоре Курс 1 Въведение Връзки Съдържание Преглед

 


 

Глобализация

Връзки към темата "Глобализация"

I.   Връзки към международни организации

II.  Връзки към критични материали в Интернет

III. Връзки към портали за международна политика / Глобализация

 


I.Международни органицзации


I.1. Организация на обединените нации (UN) - www.un.org

Огромната уеб-страница на световната организация е първият адрес, когато става дума за въпроси на глобализацията. ООН играе основна роля във всички дебати относно Глобалното управление (Global Governance). Особено интересен е сайтът "Икономическо и социално развитие" (www.un.org/esa), който съдържа връзки към различни проблеми по темата "глобализация" в рамките на материалите на ООН в Интернет:

African Development Countries with Special Needs Development Trends Environment Financing for Development Forests Human Rights Human Settlements Narcotic Drugs Population Prevention of Crime Public Administration Regional Cooperation Social Development Statistics Sustainable Development Trade Women

I.2. Организациите от Бретън Уудс

Световна търговска организация (WTO) - www.wto.org

Международен валутен фонд - www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Тези организации се възползват от факта, че са в центъра на критиките срещу глобализацията и им отвръщат с обстойни и много интересни информации в глобалната мрежа.

[Начало на страница]


II. Противници на глобализацията


II.1. Attac (Асоциация за облагане на финансовите трансакции в помощ на гражданите) - www.attac.org

Организацията Attac междувременно е смятана за рупор на световното движение на противниците на глобализацията. Централната уеб-страница съдържа и връзки към клонове на Attac в различните страни.

На началната страница на организацията има и линк, който води до списък от връзки към критични материали по темата.

II.2. Наоми Клайн: No Logo! - www.nologo.org

Журналистката Наоми Клайн принадлежи към най-известните критици на глобализацията след публикуването на книгата й "No Logo!", която се счита за "библията" на противниците на глобализацията. На специално създадената "No Logo"-уебстраница ще намерите актуални текстове на авторката и информации за провеждащите се кампании.

[Начало на страница]


III. Портали към международна политика / Глобализация


Интернет-портали като изходна точка за изследвания по всички теми, свързани с глобализацията:

The WWW Virtual Library: International Affairs Resources - www.etown.edu/vl

Virtual Resources: International Relations Research Resources on the Web - http://mitpress.mit.edu/journals/INOR/deibert-guide/TOC.html

Многобройни материали предлага разделът „Globalization“ на уеб-страницата на Global Policy Forum:  - www.globalpolicy.org/globaliz/index.htm

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.