Методи

 

Основен курс 1
Съдържание
Преглед


 

Методи

Тематичен комплекс: Методи на урока по политика

Защо се преподава политика и как професионално се подготвя и планира урока, това е показано в рамките на Тематичен комплекс Политическо образование в D@dalos. Там става дума за четири стъпки при подготовката на урока:
 
bulletСтъпка 1: Навлизане в темата
bulletСтъпка 2: Избор на дидактическа перспектива
bulletСтъпка 3: Формулиране на темата
bulletСтъпка 4: Планиране на протичането на урока

Като допълнение настоящият тематичен комплекс се занимава с методите и дидактическите принципи на политическото образование, или с практическите "инструменти", без които не може да бъде проведен урока по политика. Какво конкретно се има предвид под това, е показано като начало в Основен курс 1.

Основен курс 2 е посветен на различните дидактически принципи, които са особено подходящи за урока по политика. Следващите два основни курса представят важни методи. На първо място става дума за основни методи (Основен курс 3), в последствие за по-специални, активиращи методи на урока по политика (Основен курс 4).

Заключителният основен курс обръща внимание на факта, че политическото образование не е просто един от многото предмети, а поставя особени изисквания. Демокрацията и условията на нейното съществуване не трябва да бъдат преподавани само теоретично, но трябва и да се усвояват на практика и да се упражняват преди всичко в училище (Основен курс 5).

За ориентация и навигация на разположение е графичен преглед на тематичния комплекс, както и писмен показалец на съдържанието с директни хипер-връзки към отделните страници и раздели.

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.