Съдържание
Нагоре Основен курс 1 Съдържание Преглед

 


 

Методи

Тематичен комплекс: Методи на урока по политика - показалец на съдържанието

Стартова страница Методи

Графичен преглед на тематичния комплекс Методи


Основен курс 1: Въведение

Основен курс 2: Дидактически принципи на политическото образование

Основен курс 3: Основни методи на урока по политика

> Доклад на учител
> Анализ на текст
> Разговор в час

Основен курс 4: Активиращи методи на урока по политика

> Дебатиране
> Групов пъзел
> Планова игра
> Проект

> Бецавта

Основен курс 5: Демокрация в училище

> Служба за чистота: Ученици поемат отговорност
> Съвместна работа: Ученици работят заедно
> Класен съвет: Ученици решават проблеми самостоятелно

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.