Съдържание
Нагоре Курс 1 Хипер-връзки Съдържание Преглед

 


 

Уст. развитие

Тематичен комплекс "Устойчиво развитие": Съдържание

Начална страница "Устойчиво развитие"

  Графичен преглед на тематичен комплекс "Устойчиво развитие"

  Хипер-връзки по темата "Устойчиво развитие"

Курс 1: Какво означава "устойчиво развитие"?

Курс 2: Какво трябва да правя за устойчивото развитие?

> Fairtrade - марковият знак за търгуваните по лоялен начин продукти
> Информиране, участие, подпомагане на инициативи
> Устойчиво селско стопанство
> Устойчиво потребление
> Устойчив туризъм
> Слънчева енергия - идеята за епохата на слънчевата енергия

Курс 3: По какъв начин функционира една локална програма Agenda 21?

Курс 4: Как може да се опазва климата?

> Парникови газове
> Опазване на климата: Какво трябва да правя за опазването на климата?
> Политика по отношение на климата
> Гълфстрийм - "парното отопление на Европа"
> Хронология на международната политика по околната среда

Курс 5: Какви проблеми съществуват по пътя към устойчиво развитие?

> Глобализация и The Tragedy of the Commons
> Проблеми с концепцията "Развитие"
> Справедливост в конфликта Север-Юг

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.