Хипер-връзки
Нагоре Курс 1 Хипер-връзки Съдържание Преглед

 


 

Уст. развитие

Хипер-връзки към темата "Устойчиво развитие"

Международни документи по темата Устойчиво развитие

Всички важни документи, някои от които на различни езици, могат да бъдат намерени като се тръгне от следната уеб-страница на Division for Sustainable Development към ООН:  http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agreed.htm,
това са например: Декларацията от Рио, Agenda 21, Декларацията на новото хилядолетие, Споразумения от срещата на високо равнище в Йоханесбург ...

 

 Образование за устойчиво развитие

Десетилетието от 2005 до 2014 е обявено от Организацията на Обединените Нации за световно десетилетие "Образование за устойчиво развитие". Като leading agency за неговото провеждане е упълномощена организацията UNESCO. В уеб-страницата на UNESCO е създаден самостоятелен раздел, посветен на световната декада: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Освен това там на разположение е и мултимедийна програма за учители - Teaching and Learning for a Sustainable Future: http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm
Други помощни хипер-връзки

Междувременно невероятно богатата колекция от хипер-връзки "Better World Links" представлява идеална изходна позиция при провеждане на търсене по темата "Устойчиво развитие" в интернет:

bullet

Better World Links: подходящо въведение в темата опазване на околната среда:
http://www.betterworldlinks.org/umwelt.htm

bullet

Better World - връзки към организации в сферата на опазването на околната среда/устойчивото развитие:
http://www.betterworldlinks.org/book21c.htm

bullet

Better World - връзки по темата устойчиво развитие:
http://www.betterworldlinks.org/book21e.htm

bullet

Better World - връзки по темата изменения на климата:
http://www.betterworldlinks.org/book47j.htm

bullet

Better World - връзки към личности, служещи за пример в областта на устойчивото развитие:
http://www.betterworldlinks.org/book35a.htm

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.