Преглед
Нагоре Курс 1 Хипер-връзки Съдържание Преглед

 


 

Уст. развитие

Преглед на тематичен комплекс "Устойчиво развитие"

Чрез щракване върху кутийките попадате директно на съответната страница. Писмен показалец на съдържанието ще намерите на страница Съдържание.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.