Курс 1
Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Образование Политика

 

Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5
Основи


 

П.образование

Да се преподава политика е трудно. Настоящият курс се състои от пет части и прави опит да представи възможно най-практически ориентирано стъпките при подготовката и провеждането на един урок в рамките на учебната дисциплина политика. На преподавателите и учениците е предоставен помощен материал. Схемата онагледява четирите стъпки, през които последователно се минава при подготовката на един урок по политика и темите на предстоящите курсове са:

На основните понятия политика и образование са посветени два отделни раздела:

bullet... към раздел "понятието политика"
bullet... към раздел "понятието образование"

Други текстове в рамките на тези материали разглеждат следните теми:

bulletПланови въпроси на политическото образование - преглед
bulletЦели и задачи на политическото образование
bulletОценяването в урока по политика - проблемът на учебния контрол
bulletВъзпитанието в демокрация - извадка от доклад на UNESCO за образованието през 21 век

Курсът се основава върху публикации на водещи немски политолози, издадени от Германската централа за политическо образование и намерили широко разпространение в Германия сред тези, които се занимават с политическо образование (Политическа дидактика накракто. Планови въпроси на предмета политика, изд. на Германската централа за политическо образование, Бон 1994).

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.