Пол. образование

 

Курс 1
Преглед
Съдържание
Образование
Политика


 

П.образование

Докато другите тематични комплекси в рамките на D@dalos са предназначени непосредствено за практиката - учащите и преподаващите могат да ги използват, да почерпят идеи и информация и да подготвят урока си - този комплекс е посветен на теоретичната основа на политическото образование. По този начин ние реагираме на потребностите и желанията на нашата целева група.

Ще намерите материали за понятията "Политика" и "Образование", както и раздел за Основите на политическото образование, който се занимава с целите, задачите и предизвикателствата на политическото образование.

Но за да не пренебрегваме практиката, в последователността на курсовете сме направили опит да предоставим практически пример за създаването на една учебна единица по предмета политика. Наясно сме с проблемите: всеки клас е различен, съществуват огромни разлики между условията на преподаване и учене и естествено личността на преподаващия е решаващият фактор. Въпреки това мислим и се надяваме, че предложените четири стъпки биха могли да бъдат полезни.

Както обикновено с помоща на писмено показалец на съдържанието или чрез графичен преглед е възможно придобиването на общо впечатление от материалите към темата политическа дидактика. Пожелаваме Ви приятно занимание и успех в работата с тази по-скоро теоретична тема!

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.