Съдържание
Нагоре Курс 1 Преглед Съдържание Образование Политика

 


 

П.образование

Тематичен комплекс Политическа дидактика / Политическо образование: Съдържание

Стартова страница Политическо образование

Графичен преглед на тематичния комплекс Политичаско образование

Понятието Политика

Политическа системна теория - основи 
Трите измерения на политиката 
Цикълът-Policy като фазов модел на политическия процес

Понятието Образование - "Способността за учене: Нашето вродено богатство"

Четирите основи на образованието (ученето през целия живот) 
Задачи на образованието 
Цели на образованието 
Предизвикателства пред образованието през 21 век

Курс 1: Въведение / Създаването на учебна единица по предмета политика

Основи на политическото образование

Цели и задачи на политическото образование 
Планови въпроси за урока по политика 
Предизвикателства пред политическото образование 
Възпитанието в демокрация в доклад на UNESCO за образованието през 21 век

Курс 2: Въведение в материята (Стъпка 1)

Курс 3: Избор на дидактическа перспектива (Стъпка 2)

Курс 4: Формулиране на темата (Стъпка 3)

Курс 5: Планиране на урока (Стъпка 4)

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.