Курс 3
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Харта на ОН

 

Общо събрание
Съвет за сигурност
Секретариат
Межд. съд
ECOSOC
Съвет за попечителство


 

Обединени Нации

Курс 3: Каква е структурата на Обединените Нации?

Настоящата таблица показва шестте основни органа на Обединените Нации, които са тема на настоящия курс, и е връзка към широко разклонената мрежа на Обединените Нации, на която е посветен Курс 4. Чрез щракване върху сините полета ще стигнете до по-подробни информации за съответния орган.

 

... към курс 4: Как изглежда системата на Обединените Нации?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.