Курс 4
Нагоре Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Харта на ОН

 

Специални органи
Специал. организации


 

Обединени Нации

Курс 4: Как изглежда системата на Обединените Нации

Обединените Нации бяха основани през 1945, за да "се предпазят бъдещите поколения от бича на войната", както популярното първо изречение от
Хартата на ОН описва основната задача на организацията. Под мир не се разбира само отсъствието на война, по смисъла на положителното разбиране за мир тук се има предвид разбирателството между държавите и тяхното развитие. Така подкрепата на икономическото и социално развитие спадаше още от началото към задачите, които стоят пред световната организация [задачи и цели - в курс 1].

За да се възприеме този широк спектър от задачи, Хартата предвижда, главните органи на Обединените Нации да създадат допълнителни и специални органи, за да може да се работи съвместно с други организации при осъществяването на целите. Главните органи, представляващи ядрото на Организацията на Обединените Нации, са шест. В течение на времето около това ядро възникна мрежа от органи, които  наложиха понятието "система на Обединените Нации". Gareis und Varwick разделят елементите на тази система на две категории:

bullet"На първо място те са създадени от самата ООН, Общото събраниеИкономическия и социален съвет съответно подчинените на секретариата специални органи, програми и многобройни институции,
bulletвторо това са специалните организации, самостоятелните и обвързани чрез споразумения с ОН структури със собствена правна природа, които, както често се казва, принадлежат заедно към family of organizations."

[от: Sven Gareis/Johannes Varwick, Обединените Нации Задачи, инструменти и реформи; Федерална централа за политическо образование, том 403, Бон 2003, стр.34]
 

Както показва таблицата, към това спадат многообразните връзки с икономиката (естествено с Global Players, например в рамките на "Global Compact"), с науката и с международното цивилно общество: към икономическия и социален съвет са регистрирани повече от 1.500 неправителствени организации! "Системата на Обединените Нации е динамично образование, което дори за експертите трудно се подлага на точно и обстойно разглеждане."

[от: Sven Gareis/Johannes Varwick, Обединените Нации. Задачи, Инструменти и реформи; Федерална централа за политическо образование, том 403, Бон 2003, стр. 35]

На страницата www.unsystem.org Обединените Нации предлагат ценна помощ под формата на азбучен показател на специалните органи и допълнителни комисии. Този индекс служи в същото време и като списък с връзки, което превръща страницата в добра изходна точка при интернет-проучване на системата на Обединените Нации.

Други раздели в рамките на Курс 4:

bullet

Специални органи на Обединените Нации (статус, възникване, преглед)
 

bullet

Специализирани организации на Обединените Нации (статус, преглед)

 

... към Курс 5: Пред какви проблеми са изправени Обединените Нации?

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.