Обединени Нации

 

Курс 1
Връзки
Съдържание
Преглед


 

Обединени Нации"Ние, народите на Обединените Нации - твърдо решени, да предпазим бъдещите поколения от бича на войната, която два пъти причини на човечеството безкрайна мъка, да утвърдим нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равнопоставеността между мъжа и жената, както и между всички народи, независимо големи или малки,(...), да поощрим социалния напредък и по-добрия жизнен стандарт, и за тези цели да обединим силите си, за да пазим световния мир и международната сигурност, да приемем принципи и да въведем методи, които да гарантират, че оръжия ще се използват само ако това е в общ интерес, и да създадем международни организации, за да подкрепим икономическия и социален напредък на всички народи - решихме, в усилията си за постигането на тези цели да работим заедно ..."
[...цялостния текст на Хартата на ОН ще намерите на допълнителна страница].

Така започва Хартата на световната организация, документа от създаването й, с който през 1945 година в Сан Франциско в Организация на Обединените Нации се обединиха 41 държави. Междувременно организацията обхваща с 191 члена почти всички държави на света [...информация за предисторията и развитието на Обединените Нации ще намерите в курс 2].[Скулптура пред сградата на Он в Ню Йорк]

Още първите изречения на Хартата насочват към основната цел, премахването на войната. На тази цел в смисъла на широкото разбиране за мир са подчинени останалите цели: Споменаването на "основните права на хората" насочва към човешките права, подчертава се и поощряването на икономическия и социален напредък [...със задачите и целите на Обединените Нации се занимава Курс 1].

Хартата определя шест основни органа - общото събрание, съвет за сигурността, секретариат, икономически и социален съвет, съвет за попечителство и международен съд -, които съществуват и днес [...информация за структурата на Обединените Нации ще намерите в курс 3].

От създаването си насам в рамките на организацията се създаде широка мрежа от програми, комисии, специални органи и специализирани организации [...информация за системата на Обединените Нации ще намерите в курс 4].

Да се координира цялото това изобилие от дейности и да се гарантира ефективна работа, това е един от основните проблеми, пред които е изправена организацията. Към това идва и упрекът, че организацията отразява съотношенията на властта от времето на основаването й в края на Втората Световна война, и че това вече не е съобразено с новото време [...с отделни проблеми на Обединените Нации се занимава курс 5].

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.