Съдържание
Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 


 

Обединени Нации

Тематичен комплекс Обединени Нации: указател на съдържанието

Стартова страница Обединени Нации

Графичен преглед на тематичния комплекс Обединени Нации

Връзки към темата Обединени Нации

Курс 1: Кои са задачите и целите на Обединените Нации?

> Харта на Обединените Нации

Курс 2: Как са се развили Обединените Нации?

> Създаване на Обединените Нации (1941-1945)
> Обединените Нации през Студената война (1946-1988)
> Обединените Нации след края на Студената война (1989-2004)
> Хронология и преглед на мирните мисии

Курс 3: Каква е структурата на Обединените Нации?

> Общото събрание на Обединените Нации
> Съвет за сигурност на Обединените Нации
> Секретариатът и общия секретариат на Обединените Нации
> Икономическият и социален съвет (ECOSOC) на Обединените Нации
> Международният съд
> Съветът за попечителство на Обединените Нации

Курс 4: Как изглежда системата на Обединените Нации

> Специални органи
> Специализирани организации

Курс 5: Пред какви проблеми са изправени Обединените Нации?

> Кризата на гарантирането на мира
> Финансовата криза на Обединените Нации
> Основни реформи и проблеми при тяхното осъществяване
> Проблемите с координирането и ефективността на работата

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.