Връзки
Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 


 

Обединени Нации

Връзмки към темата Обединени Нации

Обединени Нации (ОН) - www.un.org


Обединените Нации поддържат изключително богати материали в интернет. Особен интерес представлява "Economic and Social Development Web Site" (www.un.org/esa), която съдържа връзки към различни сфери от дейността на ОН и играе ролята на "пътепоказател":

African Development Countries with Special Needs Development Trends Environment Financing for Development Forests Human Rights Human Settlements Narcotic Drugs Population Prevention of Crime Public Administration Regional Cooperation Social Development Statistics Sustainable Development Trade Women

Система на Обединените Нации - www.unsystem.org

Системата на Обединените Нации обхваща огромен брой органи, програми и комисии. Уеб-страницата www.unsystem.org подрежда по азбучен ред тази мрежа и съдържа директни връзки към отделни страници на специални органи, специализирани организации и др.

Специални органи и специализирани организации на Обединените Нации

Преглед на многобройните части на системата ще намерите в специален раздел от курс 4 в рамките на този тематичен комплекс на D@dalos. Там ще намерите и директна връзка към всяка организация:

bullet Специални органи на Обединените Нации: Преглед и връзки
 
bullet Специализирани организации на Обединените Нации: Преглед и връзки

[Автор: Рагнар Мюлер]

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.