Преглед
Нагоре Курс 1 Връзки Съдържание Преглед

 


 

Обединени Нации

Преглед на тематичен комплекс Обединени Нации

Чрез щракване върху кутийките ще стигнете директно до съответните страници. Писмен указател ще намерите на страницата съдържание.

[Начало на страница]

 

Теми Права на човека  I  Примери  I  Демокрация  I  Партии  I  Европа  I  Глобализация  I  Обединени Нации  I  Уст. развитие

Методи:    Политическа дидактика    I    Мирна педагогика    I    Методи

     

Тези Online-материали за политическо образование са разработени от agora-wissen, Сдружение за разпространение на знания чрез нови медии и политическо образование, Щутгарт. Моля, обръщайте се към нас при въпроси и забележки.